Max Premium Burgers

Warunki korzystania z serwisu i polityka Cookies

Niniejsza strona internetowa (dalej jako „Serwis”, „Witryna internetowa”, „Strona”) została utworzona i jest obsługiwana przez Max Burgers Aktiebloag z siedzibą: siedzibą w Lulea (Szwecja), adres: Skeppsbrogatan 48, 972 31 Lulea, numer ewidencyjny 556188-7562 (dalej jako MAX) Odwiedzając niniejszą stronę internetową akceptują Państwo poniższe warunki użytkowania serwisu (dalej jako „Warunki”) i zgadzają się Państwo na stosowanie następujących zasad. Mają Państwo prawo do korzystania z materiałów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie do celów osobistych, czyli niekomercyjnych. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z tymi warunkami, prosimy nie używajcie tej strony. Niniejsze Warunki nie zmieniają w żaden sposób ani nie uchylają warunków innych umów, które możecie Państwo mieć zawarte z MAX odnośnie produktów lub usług.

Znaki towarowe i prawa autorskie
O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały dostępne na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim lub podlegają ochronie jako zastrzeżone znaki handlowe i/lub inne przedmioty własności intelektualnej będące własnością firmy Max i/lub jej licencjonodawców Max oraz logo MAX jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Max Hamburgerrestauranger AB. Bez wyraźnej pisemnej zgody Max nie możecie Państwo używać, utrwalać, zwielokrotniać, rozpowszechniać, zmieniać, przesyłać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości niniejszej strony internetowej, z wyjątkiem wykorzystania dla celów czysto prywatnych. Wszelkie prawa nie udzielone wyraźnie są zastrzeżone.

Treści osób trzecich
Niektóre linki lub hiperłącza zamieszczone na niniejszej stronie internetowej pozwalają połączyć się Państwu ze stronami, które pozostają poza kontrolą Max. Max nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość, treść, charakter i inne właściwości stron internetowych dostępnych za pośrednictwem takich hiperłącza lub linków. Gdy odwiedzają Państwo takie strony internetowe powinni się Państwo zapoznać ze wszelkimi obowiązującymi zasadami i warunkami korzystania z nich, w tym zasadami ochrony prywatności. Korzystanie z takich stron odbywa się na Państwa ryzyko.

Zakres odpowiedzialności
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Max Hamburgerrestauranger AB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Państwa praw osób trzecich, serwisy internetowe należące do osób trzecich oraz problemy techniczne i ograniczenia w Państwa systemie teleinformatycznym. Max w szczególności nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania przez Państwa z niniejszej Witryny ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy lub inne podobne elementy, spowodowane pobraniem materiałów, danych, tekstów, obrazów, dźwięków lub wideo z niniejszej strony internetowej. Max nie gwarantuje stałej dostępności Witryny jak również jej sprawnego działania oraz tego, że niniejsza strona internetowa oraz serwer będą pozbawione wirusów lub innych podobnych elementów.

Jak są przetwarzane moje dane osobowe?
Max nie przetwarza żadnych danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, chyba że zostaną one dobrowolnie przekazane przez jej użytkowników. Gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, zastrzegamy sobie prawo do ich używania w następujący sposób: nasza firma lub podmiot działający w jej imieniu ma prawo do rejestrowania i przetwarzania Państwa danych i korzystania z nich do celów marketingowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju materiałów marketingowych, prosimy o kontakt. Możemy również korzystać z tych danych do ogólnych celów pozyskiwania danych statystycznych na temat odwiedzających naszą stronę. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa informacje były przechowywane w naszych rejestrach, prosimy o poinformowanie nas o tym pocztą elektroniczną i zgłoszenie prośby o usunięcie danych. Przysługuje Państwu również prawo również uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne dla celu, dla którego zostały zebrane. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje również prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Max Burgers Aktiebloag z siedzibą w Lulea (Szwecja), adres: Skeppsbrogatan 48, 972 31 Lulea, numer ewidencyjny 556188-756.
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane te nie będą przechowywane dłużej niż dwa (2) lata po zakończeniu relacji zużytkownikiem Nie będziemy, teraz ani w późniejszym terminie, przekazywać ani sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Na podstawie Ustawy o danych osobowych mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami, nie częściej niż raz na 6 miesięcy,z prośbą o poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób Państwa dane osobowe są wykorzystywane. Pisemną prośbę o takie informacje należy przesłać na adres: Max Hamburgerrestauranger AB, Kundtjänst, Box 24053, 104 51 Sztokholm, Szwecja. Max nie zbiera danych osobowych osób nieletnich bez zgody ich opiekunów.

Korzystanie z plików „Cookies”
Na stronie internetowej Max Hamburgerrestauranger AB pod adresem max.se wykorzystywane są pliki cookies, aby dać użytkownikowi dostęp do funkcji dla członków programu i funkcji, które poprawiają komfort korzystania ze strony. Cookie to mały plik tekstowy zapisywany na komputerze przez stronę, którą Państwo odwiedzają. Pliki cookies są używane na wielu stronach internetowych, aby dać odwiedzającym dostęp do różnych funkcji. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań użytkownika w trakcie surfowania po Internecie. Istnieją dwa rodzaje plików cookie. Jeden rodzaj zapisuje plik na długi czas na Państwa komputerze. Jest on używany do funkcji, które informują o tym, co nowego pojawiło się na stronie, od kiedy użytkownik ostatnio ją odwiedzał. Drugi typ plików cookies nazywany jest plikami cookie sesji. Podczas surfowania po stronie, plik ten jest tymczasowo przechowywany w pamięci komputera, na przykład po to, aby śledzić, jaki język został wybrany. Pliki cookies sesji nie są przechowywane przez długi czas w komputerze i znikają po zamknięciu przeglądarki. Witryna internetowa max.se korzysta z obu rodzajów plików. Jeśli nie akceptują Państwa używania plików cookies, mogą Państwo wyłączyć pliki cookies w przeglądarce (Internet Explorer, Firefox, itd.), korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Oznacza to jednak zmniejszenie funkcjonalności niniejszej strony.