Max Premium Burgers

Klimat i środowisko

Od wielu lat nieustannie pracujemy nad zniwelowaniem naszego wpływu na klimat. Wiemy, że będąc częścią problemu musimy być również częścią jego rozwiązania. Właśnie dlatego jesteśmy wydajni energetycznie, oznaczamy nasze produkty informacjami na temat ich wpływu na środowisko i neutralizujemy emisję dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew w Afryce.

Wierzymy w odpowiedzialność klimatyczną, która zaczyna się na polu rolnika i kończy przy stole naszego klienta. Kiedy w 2008 r. zdecydowaliśmy się wprowadzić oznakowanie naszego menu informacją na temat wpływu na środowisko poszczególnych produktów, byliśmy pierwszą siecią restauracji, która zdecydowała się na taki krok. Obliczamy roczną emisję gazu cieplarnianego, który wytwarzany jest w procesie powstawania naszych posiłków. Informujemy naszych klientów o wpływie danego produktu na otoczenie, tak aby mogli samodzielnie dokonywać wyborów bardziej przyjaznych dla środowiska. Neutralizujemy emisję szkodliwych substancji sadząc drzewa w Malawi i Ugandzie w Afryce. We współpracy z ZeroMission, szwedzką firmą dostarczajacą rozwiązania z zakresu neutralizacji dwutlenku węgla oraz analiz klimatycznych, współtworzymy Plan Vivo. W ramach tego programu, jesteśmy liderem w kategorii sadzenia drzew.

Plan Vivo prowadzony jest w bliskiej współpracy z lokalnymi rolnikami, aby zapewnić długoterminową płynność w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzieje się to przez angażowanie lokalnej społeczności w prace nad tworzeniem i implementacji projektu, dzięki czemu działania są zrównoważone dla obydwu stron. System ten włącza oraz poszerza odpowiedzialność także w wymiarze społecznym. Neutralizując wytwarzanie dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew, działamy także na rzecz miejscowych rolników, którzy mogą zapewnić byt swoim rodzinom.

Kiedy przeprowadziliśmy pierwsze badanie klimatu, zdaliśmy sobie sprawę, że źródło naszego największego, negatywnego wpływu na klimat leży w wołowinie. Niestety, trudno byłoby rozwiązać tę kwestię w najbliższej przyszłości. Postanowiliśmy więc w pełni zrównoważyć wszystkie nasze działania, od ziarna wykorzystywanego przez rolników, aż po wizytę gości w naszych restauracjach. Ściśle współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, nieustannie podejmujemy wiele inicjatyw, a także obserwujemy efekty tych projektów.

Nasza ciągła praca na rzecz środowiska naturalnego

Dla Maxa praca na rzecz środowiska naturalnego to coś więcej niż działania na rzecz klimatu. Codziennie staramy się rozwiązywać te małe i te większe problemy m.in. zmniejszamy użycie chemikaliów, wspieramy lokalnych dostawców, ograniczamy marnowanie żywności, korzystamy z inteligentnych pojemników na serwetki, minimalizujemy zużycie kartonu, wyeliminowaliśmy baterie z naszych zabawek. Moglibyśmy mnożyć przykłady, ale najważniejsze dla nas jest to, że nieustannie pracujemy nad poprawą naszych wyników.