Max Premium Burgers

Burgery pozytywne dla klimatu

Od wielu lat nieustannie pracujemy nad zniwelowaniem naszego wpływu na klimat. Wiemy, że będąc częścią problemu musimy być również częścią jego rozwiązania. Właśnie dlatego jesteśmy wydajni energetycznie, oznaczamy nasze produkty informacjami na temat ich wpływu na klimat. Dzięki kampanii „BURGERY POZYTYWNE DLA KLIMATU”, usuwamy dwutlenek węgla, który już został wyemitowany do atmosfery, poprzez sadzenie drzew w Afryce, które absorbują 110% całkowitej emisji będącej wynikiem produkcji burgerów.

Wierzymy w odpowiedzialność klimatyczną, która zaczyna się na polu rolnika i u hodowcy, a kończy przy stole naszego klienta. Kiedy w 2008 r. zdecydowaliśmy się wprowadzić oznakowanie naszego menu danymi na temat wpływu na klimat poszczególnych produktów, byliśmy pierwszą siecią restauracji, która zdecydowała się na taki krok. Obliczamy roczną emisję gazu cieplarnianego, który wytwarzany jest w procesie powstawania naszych posiłków, od upraw i hodowli do opakowania, które trafia w ręce klienta, a także w ramach działalności samych restauracji (włączając w to emisję dwutlenku węgla wytwarzanego przez gości i pracowników podczas dojazdów do i z restauracji oraz zagospodarowanie odpadów powstających podczas każdego posiłku). Informujemy naszych klientów o wpływie danego produktu na otoczenie tak, aby mogli samodzielnie dokonywać wyborów bardziej przyjaznych dla środowiska.

Redukujemy emisję szkodliwych substancji sadząc drzewa w Afryce. We współpracy z ZeroMission, szwedzką firmą dostarczającą rozwiązania z zakresu neutralizacji dwutlenku węgla oraz analiz klimatycznych, współtworzymy Plan Vivo. W ramach tego programu, jesteśmy liderem w kategorii sadzenia drzew.

Plan Vivo prowadzony jest w bliskiej współpracy z lokalnymi rolnikami, aby zapewnić długoterminową płynność w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzieje się to przez angażowanie lokalnej społeczności w prace nad tworzeniem i implementacją projektu, dzięki czemu działania są zrównoważone dla obydwu stron. System ten włącza oraz poszerza odpowiedzialność także w wymiarze społecznym. Redukując skutki emisji dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew, działamy także na rzecz miejscowych rolników, którzy mogą zapewnić byt swoim rodzinom.

Kiedy przeprowadziliśmy pierwsze badanie klimatu, zdaliśmy sobie sprawę, że źródło naszego największego, negatywnego wpływu na klimat leży w wołowinie. Niestety, trudno byłoby rozwiązać tę kwestię w najbliższej przyszłości. Postanowiliśmy więc w pełni zrównoważyć wszystkie nasze działania, od ziarna wykorzystywanego przez rolników, aż po wizytę gości w naszych restauracjach. Ściśle współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, nieustannie podejmujemy wiele inicjatyw, a także obserwujemy efekty tych projektów. Co więcej, regularnie udoskonalamy nasze Zielone Menu, wprowadzając nowe produkty, które są alternatywą dla czerwonego mięsa.

Wiemy, że nasi klienci szukają nie tylko najlepszego smaku i jakości, ale też firm, które są gotowe ponieść odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i naszą przyszłość. Dlatego też, razem z MEVO, nowozelandzką firmą oferująca usługę współdzielenia przejazdów w formie car-poolingu, uruchomiliśmy stronę clipop.org (Climate Positive Products), aby pomóc i zachęcić więcej firm do przyłączenia się do ruchu klimatycznego do roku 2022 r.