Zniżki

Studenci płacą mniej

Rabat 10% obejmuje wszystkie produkty dostępne w stacjonarnych restauracjach MAX Premium Burgers w całym kraju w chwili skorzystania z rabatu (w aktualnej ofercie) i nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami. 

Zniżka uprawnia do zakupu dowolnej liczby produktów nią objętych w czasie jednej transakcji po cenie obniżonej (w odniesieniu do każdego z produktów) o kwotę odpowiadającą 10% ceny detalicznej netto oferowanej na dzień skorzystania z rabatu. 

Osobami uprawnionymi do uzyskania rabatu są studenci uczelni wyższych. Warunkiem udzielenia zniżki jest przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej w momencie składania zamówienia przy kasie, z wyłączeniem kas samoobsługowych. W przypadku braku możliwości sprzedaży, któregokolwiek z produktów objętych niniejszą promocją, osobie uprawnionej do uzyskania rabatu nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek zastępczego świadczenia.

Niniejsza promocja jest ważna do odwołania.