Polityka prywatności

Aktualizacja: 2022-05-02.

MAX Burgers Aktiebolag chroni prywatność osób korzystających z niniejszej platformy (zwanych dalej „Użytkownikami”). Gdy Użytkownik kontaktuje się z MAX w dowolny sposób, może to oznaczać, że jego dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail, numer PESEL, numer telefonu itp.) będą przetwarzane przez MAX. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie powodów, dla których MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników, sytuacje, w których do tego dochodzi oraz sposobów przetwarzania tych danych. Znajdują się tu również informacje na temat obowiązków MAX oraz praw Użytkowników. Użytkownicy mogą zapoznać się wyłącznie z częścią niniejszej Polityki prywatności, która jest nich istotna.