Zrównoważony rozwój

MAX Burgers chce, by świat stał się choć odrobinę lepszy, nie tylko poprzez serwowanie pysznych burgerów, lecz także działając na rzecz społeczności. Działamy w sposób odpowiedzialny i pragniemy być częścią zrównoważonego społeczeństwa. Chcemy stać się modelowym przykładem takiego działania w branży. Zdrowie, uczciwość i środowisko - nieustannie działamy, aby te kwestie były stale obecne w naszej pracy.

Jak rozumiemy odpowiedzialność?

Nasza definicja zrównoważonego rozwoju jest szeroka, a nasza praca opiera się na czterech zasadach opracowanych przez organizację The Natural Step: W zrównoważonym społeczeństwie.

1. Natura nie jest obiektem systematycznego kumulowania substancji pozyskiwanych z Ziemi (takich jak paliwa kopalne, metale czy minerały);

2. Natura nie jest obiektem systematycznego kumulowania substancji produkowanych jako produkt uboczny działania społeczeństwa (takich jak trwałe chemikalia);

3. Środowisko nie ulega stopniowej degradacji poprzez działania fizyczne (np. wylesianie i degradacja ekosystemów);

4. Ludzie są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby (warunki, w których funkcjonują, nie ograniczają możliwości zaspokojenia tych potrzeb).

Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój jest długoterminowym procesem, który nie ma końca. Dlatego kwestie z tym związane przenikają całą organizację Max Premium Burgers - od zarządu i prezesa, aż do naszych pracowników. W każdym naszym działaniu zawsze staramy się uwzględniać kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.