Polityka prywatności

Firma Max Burgers szanuje i dba o prywatność danych osobowych jej klientów. Niniejsza polityka prywatności opisuje miejsce i sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez Max Burgers danych dotyczących osób korzystających ze stron internetowych firmy, aplikacji na urządzenia mobilne lub kanałów cyfrowych w celu kontaktowania się z nią (zwanych dalej „usługami internetowymi”).

Korzystając z usług internetowych Max Burgers lub kontaktując się z tą firmą, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę ochrony prywatności oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Max Burgers. Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie kanałów komunikacji cyfrowej przez Max Burgers w celu kontaktowania się z nim.

W kwestiach dotyczących ochrony danych należy kontaktować się z Max Burgers pod adresem e-mail: info@max.se.

Sposób i powody gromadzenia informacji oraz rodzaje gromadzonych informacji

Dane osobowe

Są to podstawowe informacje przekazywane przez użytkownika podczas tworzenia konta w Max Burgers lub w celu złożenia zamówienia jako gość, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje zebrane z mediów społecznościowych i zgody marketingowe gromadzone w imieniu właściciela strony internetowej marki. Tworzony jest osobisty kod identyfikacyjny użytkownika, wykorzystywany później przez usługi internetowe. Firma Max Burgers może również przechowywać komunikację i korespondencję w przypadku, jeśli użytkownik nawiąże z nią kontakt lub zgłosi problem techniczny w ramach oferowanych przez nią usług internetowych.

Informacje te stanowią dane osobowe, co oznacza, że na życzenie użytkownika mogą zostać usunięte lub wyeksportowane dla niego w formacie do odczytu maszynowego.

Podstawa prawna przetwarzania: dane osobowe są dla Max Burgers niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec użytkownika, zobowiązań prawnych oraz działania w uzasadnionym interesie firmy.

Uzasadniony interes: zapobieganie przestępczości lub podejrzenie nielegalnej działalności (popełnienia oszustwa).

Dane lokalizacji

Jeśli użytkownik zezwoli na udostępnianie swojej lokalizacji na urządzeniu mobilnym lub komputerze, będzie ona używana do dostosowywania usług internetowych Max Burgers i zapewnienia odpowiedniego komfortu ich użytkowania, a także w celu zapobiegania oszustwom. Max Burgers może również korzystać z lokalizacji użytkownika w celu prezentowania mu ofert lokalnych.

Dane te są anonimizowane i nieprzenośne.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne dla Max Burgers do wypełniania zobowiązań wobec użytkownika oraz działania w uzasadnionym interesie firmy.

Uzasadniony interes: działania mające na celu zapobieganie przestępstwom lub podejrzanym działaniom nielegalnym (oszustwom) oraz dostarczanie treści i aktualizacji w trakcie procesu składania zamówienia, a także usprawnienie działania usług i dalszej działalności filmy Max Burgers.

Dane transakcji

Szczegóły dotyczące transakcji przeprowadzanych przez użytkownika za pośrednictwem usług internetowych. Wykorzystywane są do gromadzenia informacji na temat zamówień, przekazywania użytkownikowi informacji dotyczących historii zamówień, dostosowywania treści do preferencji użytkownika oraz do celów marketingowych.

Informacje te stanowią dane osobowe, co oznacza, że na życzenie użytkownika mogą zostać usunięte lub wyeksportowane do niego w formacie do odczytu maszynowego.

Podstawa prawna przetwarzania: działanie zgodnie z przepisami prawa, wypełnianie przez Max Burgers zobowiązań wobec użytkownika oraz działanie w uzasadnionym interesie firmy.

Informacje dotyczące zachowań użytkownika

Szczegółowe informacje o wizytach w usługach internetowych Max Burgers, w tym między innymi dane o ruchu internetowym, blogach i innych danych dotyczących komunikacji. Są one wykorzystywane do ulepszania usług internetowych Max Burgers oraz do wykrywania problemów.

Dane te są anonimizowane i nieprzenośne.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne dla Max Burgers do wypełniania zobowiązań wobec użytkownika oraz działania w uzasadnionym interesie firmy.

Uzasadniony interes: zapewnienie i ulepszanie komfortu użytkowania oraz zapobieganie przestępstwom lub podejrzanym działaniom nielegalnym (oszustwom).

Dane techniczne

Gdy użytkownik korzysta z usług internetowych Max Burgers, firma może gromadzić informacje techniczne, takie jak rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia, na przykład numer IMEI, token urządzenia, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia, adres IP, numer telefonu komórkowego używany przez urządzenie, informacje o sieci komórkowej, wersje systemu operacyjnego i przeglądarki. Są one wykorzystywane do ulepszania usług internetowych Max Burgers i wykrywania problemów.

Dane te są anonimizowane i nieprzenośne.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne dla Max Burgers do wypełniania zobowiązań wobec użytkownika oraz działania w uzasadnionym interesie firmy.

Uzasadniony interes: zapobieganie przestępczości lub podejrzenie działalności nielegalnej (oszustwa).

Dane dotyczące płatności

Opcje płatności związane z zamówieniami i transakcjami. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przechowywanie danych kart kredytowych (Płatności cykliczne / EasyPayment), zastosowane zostanie rozwiązanie dotyczące tokenizacji dostarczone przez dostawcę obsługującego płatności dla Max Burgers. Dane kart płatniczych nigdy nie są przechowywane w żadnej z usług internetowych Max Burgers.

Dane te są anonimizowane i nieprzenośne.

Podstawa prawna przetwarzania: wypełnianie przez Max Burgers zobowiązań wobec użytkownika oraz wypełnianie zobowiązań prawnych.

Hasło

Hasło podane podczas rejestracji konta użytkownika, dzięki któremu może on uzyskać do niego dostęp, jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiednio silnego hasła i utrzymywanie go w tajemnicy.

Dane te są szyfrowane i nieprzenośne.

Podstawa prawna przetwarzania: wypełnianie przez Max Burgers zobowiązań wobec użytkownika oraz zobowiązań prawnych.

Korzystanie z plików cookie

Max Burgers korzysta z plików cookie w celu identyfikacji, śledzenia i liczenia osób korzystających z usług internetowych firmy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce dotyczącej plików cookie.

Dane te są anonimizowane i nieprzenośne.

Podstawa prawna przetwarzania: wypełnianie przez Max Burgers zobowiązań wobec użytkownika oraz wypełnianie zobowiązań prawnych.

Uzasadniony interes: pliki cookie używane są w celu dostarczania treści i aktualizacji w trakcie procesu składania zamówienia oraz usprawnienia usług i dalszej działalności firmy Max Burgers.

Wrażliwe dane osobowe

Max Burgers ani świadomie, ani celowo nie zbiera danych sklasyfikowanych jako „wrażliwe dane osobowe”.

Nagrania z monitoringu 

W  restauracjach Max Premium Burgers stosowane są kamery bezpieczeństwa w celu ochrony klientów, personelu i mienia przed przestępstwami. Nagrania z monitoringu są przekazywane jedynie policji na specjalne życzenie, gdy jest to wymagane do celów prowadzenia śledztwa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Nagrania z monitoringu zostają skasowane nie później niż po 3 miesiącach.

Monitoringiem objęte są następujące obszary: strefa obsługi klienta (linie kas i sale), korytarze zaplecza, pokój menedżerski, linie Drive-in i ogródek (jeżeli znajdują się w danej lokalizacji).

Podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes firmy, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, klientów, oraz ochrona mienia.

Uzasadniony interes: ochrona klientów, personelu i mienia przed przestępstwami.

Dane z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie usługodawcom Max Burgers w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności i wypełniania zobowiązań wobec użytkowników oraz zachowania zgodności z wymogami prawnymi lub egzekwowania posiadanych praw. Max Burgers nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim.

Przesyłanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takiej sytuacji Max Burgers dopilnuje zastosowanie odpowiednich środków ochrony i przestrzeganie przez strony zainteresowane zasad Tarczy Prywatności UE-USA lub podobnych wytycznych.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników chronione są za pomocą zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. W przypadku przekazywania danych osobowych będą one szyfrowane. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny, dostęp do danych jest monitorowany i ograniczony jedynie do osób, których obowiązki tego wymagają.

Okres przechowywania danych osobowych

Max Burgers przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne, aby wywiązać się z zobowiązań wobec użytkownika i zobowiązań prawnych (np. w celach księgowych).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

– dostępu do swoich danych w przenośnym formacie;

– żądania korekty lub uzupełnienia danych;

– usunięcia błędnych, niepotrzebnych, niepełnych lub nieaktualnych danych;

– sprzeciwienia się zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu;

– ograniczenia dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;

– usunięcia swoich danych osobowych / konta;

– wystosowania skargi do organu nadzoru.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Przed złożeniem nowego zamówienia należy sprawdzić datę ostatniej aktualizacji. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmian, powinien zaprzestać korzystania z usług internetowych Max Burgers.

Cookies Policy - pl

Max Burgers wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji, śledzenia i liczenia użytkowników swoich usług internetowych. Jest to niezbędne w procesie automatycznego logowania zarejestrowanych użytkowników lub użytkowników o statusie gościa, a także w celu ulepszania jakości oferowanych usług. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej w celu odrzucenia plików cookie wpływa na funkcjonalność usług internetowych Max Burgers, przez co firma nie może zagwarantować poprawnego działania usług lub ich określonego zachowania.