Karta Dużej Rodziny

Rabat 12% obejmuje wszystkie produkty dostępne w stacjonarnych restauracjach MAX Premium Burgers w całym kraju w chwili skorzystania z rabatu (w aktualnej ofercie) i nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami. Oferta nie obejmuje sprzedaży alkoholu. 

Zniżka uprawnia do zakupu dowolnej liczby produktów nią objętych w czasie jednej transakcji po cenie obniżonej (w odniesieniu do każdego z produktów) o kwotę odpowiadającą 12% ceny detalicznej netto oferowanej na dzień skorzystania z rabatu. 

Osobami uprawnionymi do uzyskania rabatu są osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Warunkiem udzielenia zniżki jest przedstawienie ważnej karty w momencie składania zamówienia przy kasie lub na linii DRIVE z wyłączeniem kas samoobsługowych. W przypadku braku możliwości sprzedaży, któregokolwiek z produktów objętych niniejszą promocją, osobie uprawnionej do uzyskania rabatu nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek zastępczego świadczenia.

Niniejsza promocja jest ważna do odwołania.