Muffin Egg and Bacon

Muffin Egg and Bacon

Angielska bułka z omletem, bekonem i serem Cheddar z dodatkiem sosu dijonnaise