Rozwój

Max Poland Sp. z o.o. jest otwarta na propozycje współpracy z właścicielami nieruchomości, pośrednikami, firmami deweloperskimi oraz wszystkimi uczestnikami rynku nieruchomości, którzy mogą zaproponować nieruchomości spełniające wymogi dla realizacji restauracji MAX Premium Burgers.

Interesują nas lokalizacje pod wolnostojące restauracje typu drive-thru w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Parametry poszukiwanych lokalizacji:
- powierzchnia działki powyżej 2500 mkw
- na terenach umożliwiających zabudowę usługową (WZ, MPZP) Zlokalizowanych:

- przy głównych skrzyżowaniach ulic,

- przy drogach o dużym natężeniu ruchu - min. 20 000 pojazdów na dobę w obydwu kierunkach,

- na parkingach centrów handlowych,

- w bezpośrednim sąsiedztwie dodatkowych generatorów ruchu w postaci np. obiektów handlowych, stacji benzynowych itp.,

- przy terenach zurbanizowanych,

- z możliwością realizacji zjazdów z głównych dróg, - z dobrą ekspozycją oraz widocznością.

 

Jeżeli lokalizacja spełnia powyższe kryteria zapraszamy do kontaktu: nieruchomosci@maxpremiumburgers.pl